Monday, June 22, 2015

porke kinakaibigan eh gusto na

oist sakura!

porke ba kinakaibigan mo ang tao

eh meh gusto ka na sa kanya?
ang labo naman nun!

(tiago, 22)--------------


hoy tiago!

ano ba naman kasi ang isyu talaga?
anong bang ibig sabihin ng 'kinakaibigan'?
hindi kaya inaaya mo magmotel?
binibigyan mo ba ng pera, alahas o
mamahaling gamit? naku! maleh!
o kinakawayan at kinakamusta
mo lang at pinagapayuhan
paminsan-minsan? ...kasi
kung ganun, 'di kaya may topak yan?
lumayo layo ka na at baka
maglakad ka ng walang ulo kapag
nakipag'kaibigan' ka jaan.
ewan. malabo ka rin eh.

(sakura)