Monday, September 7, 2015

pusang ina sya

oist sakura!

pusang ina ang nanay ko!

pusang ina sya talaga!
sinugod ba naman ako sa dorm at
hinamon ng away at ang sabi pa eh kasalanan
ko lahat ng kamalasan sa buhay nya!
sinaktan pa ako at nilagyan pa
ng pulbos ang pagkain ko!
pusang ina sya 'di ba?
pusang ina sya!

(dina, 22)------------------------

hoy dina!

bakit ka sinugod ng nanay mo sa dorm?
bakit ka hinamon ng away ng nanay mo sa dorm?
bakit ka pinagbibintangan ng nanay mo na ikaw ang dahilan
ng kamalasan sa buhay nya at sinaktan ka jaan sa dorm?
teka, bakit ka nga ba nagpipirmi riyan sa dorm?
bakit naman nilagyan nya ng pulbos?
napagkamalan nya bang asin?
teka, kulang ba sa asin?
pusang ina ba talaga ang tawag sa ganyang nanay?
ang alam ko sa pusang ina ay mapagmahal sa
kuting eh,baka hindi pusang ina yan!
bukod sa nasaktan ka, apektado ka nga ba?
talaga bang may ganun kang kapangyarihan para
magdala ng sangkatutak na kamalasan?
nakakatakot ka naman pala.
hindi ba't lahat ng nangyayari sa buhay natin ay tayo tayo lang
din ang may gawa? hindi ba't ang nangyari sa buhay ng
nanay mo ay sya lang din ang may gawa?
'di ba parang magulo na rin ako?
oo nga. magulo na!

(sakura)